Gewosst Wéi! - E Bléck op d'Lëtzebuerger Orthographie

Type
Broschüre
Erscheinungsdatum
13-03-2017
Zielgruppe
Breites Publikum
Gewosst Wéi! - E Bléck op d'Lëtzebuerger Orthographie
Sprache: Luxemburgisch
Autor / Herausgeber: ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse
pdf, 2778 KB, 35 Seiten
A véierzéng Kapitele gëtt d’Schreifweis vum Lëtzebuergeschen erkläert, éischter exemplaresch wéi mat Reegelen. Zilpublikum si Leit, déi Lëtzebuergesch schwätzen an déi sech an d’Schreiwe wëllen aschaffen. Et ass och virausgesat, datt si Däitsch a Franséisch kënnen. An all Kapitel sti fir d’éischt e puer Sätz als Beispill, déi de Problem vum Kapitel illustréieren, an och eng kuerz Erklärung. Dono kënnt e prinzipiellen Iwwerbléck iwwert déi verschidden Aspekter vum Kapitel, an och iwwert déi wichtegst Reegelen. Deen heiten Outil, fir Lëtzebuergesch léieren ze schreiwen, ass konzipéiert, zesummegestallt an erausbruecht vum Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) vum Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
  • Letzte Änderung dieser Seite am 18-05-2017